โปรโมชั่นพิเศษสุดส่งท้ายปี ! บริการจดจัดตั้งบริษัทออนไลน์ พร้อมบริการเสริมต่างๆ ค่าบริการเริ่มต้นที่ 900 บาทเท่านั้น

   

     

     

โปรโมชั่น ! หากต้องการให้เราดูแลจัดทำบัญชีต่อ

ฟรี ! แบบคำร้องยื่นแบบผ่านทางอินเตอร์เน็ต
รี ! ขอยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร (ทางอินเตอร์เน็ต)
ฟรี ! ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี ที่กิจการต้องจัดทำ
ฟรี ! ให้คำปรึกษาและแนะนำ 
ฟรี ! ยื่นภาษีรายเดือน รายปี
ฟรี ! บริการปิดงบการเงินสิ้นปี  และยื่นงบกรมพัฒน์ กรมสรรพากรสิ้นปี


หากท่านสนใจให้เรารับใช้และดูแลเรื่องงานจดทะเบียน
สนใจติดต่อ LINE ID : pheechee1558


บริการรับทำบัญชีรายเดือน ทำบัญชีรายปี บริษัท     ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้า  ด้วยราคายุติธรรม

โปรโมชั่น ! สำหรับลูกค้าใหม่ที่ทำบัญชีกับเรา
จะไดัรับบริการทำบัญชีฟรี 1 เดือน 
รับทำบัญชีรายเดือน รายปี ค่าบริการเริ่มต้น 1,900 บาท

อัตราค่าบริการ

                                   
 1.รายการค้าไม่เกิน 100 รายการต่อเดือน ค่าบริการ 1,900 บาท
2.รายการค้าไม่เกิน 200 รายการต่อเดือน ค่าบริการ 3,000 บาท
3.รายการค้าไม่เกิน 400 รายการต่อเดือน ค่าบริการ 5,000 บาท
                                   
                         
   * รายการค้าต่อเดือนประกอบไปด้วย บิลซื้อ บิลขาย บิลค่าใช้จ่าย รับชำระหนี้ จ่ายชำระหนี้และสเตทเม้นท์             ค่าบริการในส่วนนี้ไม่รวมทำสต็อคสินค้า (ถ้าต้องการทำสต็อคสินค้าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม                           เริ่มต้นที่ 1,000 บาท)

        *ค่าบริการดังกล่าวเป็นเพียงค่าบริการเบื้องต้น ทั้งนี้อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสาร และความซับซ้อนของกิจการ ตามตกลงกันค่ะ 
 

 
ขอบเขตของบริการ

 1.ตรวจสอบและบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สรุปรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย เพื่อยื่นภาษีรายเดือน
 2.จัดทำรายละเอียดประกอบงบสิ้นปี จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน รายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้คงค้างสิ้นปี 
 3.ยื่นภาษีรายเดือน เช่น ภงด.1,3,53 ภพ.30 และประกันสังคมออนไลน์
 4.ยื่นภาษีรายปีนิติบุคคล ภงด.50,ภงด.51 และบุคคลธรรมดา ภงด.91,90,94 ออนไลน์
 5.จัดทำรายงานผลประกอบการส่งให้ลูกค้าทุกเดือน
 6.จัดทำบัญชีเงินเดือนพนักงานให้กิจการทุกเดือน
 7.จัดทำรายละเอียดสินค้าคงเหลือสิ้นปี(กรณีจัดทำสต็อคสินค้าด้วย)
 8.ปิดงบการเงินสิ้นปี และนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร
 9.ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีฟรี
 


ทำไมต้องทำบัญชีกับเรา

1.ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน และปัญหาเรื่องพนักงานเข้าๆ ออกๆ จนทำให้งานบัญชีไม่ต่อเนื่อง มีปัญหาและขาดผู้ชำนาญงาน แต่ถ้าจ้างสำนักงานบัญชีเรา จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า และได้งานบัญชีคุณภาพ  ราคายุติธรรม งานต่อเนื่องไม่สะดุด
 
2.จัดทำบัญชีโดยผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีมากกว่า 10 ปี และเราใส่ใจงานบัญชีของท่าน เสมือนเป็นบริษัทของเราเอง

3.รู้ผลประกอบการทุกเดือน เนื่องจากทางสำนักงานจะส่งงบกำไรขาดทุนให้กิจการทุกเดือน
เพื่อใช้วางแผนและประกอบการพิจารณาในด้านต่างๆได้ทันท่วงที

4.เหมือนมีที่ปรึกษาส่วนตัว เนื่องจากเราจะให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีกับกิจการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่ต้องจ้างผู้จัดการบัญชีหรือที่ปรึกษาซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง

5.สะดวกและทันเวลา ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มเนื่องจากยื่นภาษีล่าช้า หรือไม่ถูกต้อง
 
6.ปิดงบการเงินสิ้นปีและนำส่งงบการเงินกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร โดยไม่มีค่าใช้จายเพิ่มเติม มีเพียงค่าสอบบัญชีสิ้นปี ช่วยกิจการท่านประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก เมื่อทำบัญชีกับเรา


   หวังว่าเราจะมีโอกาสและได้รับความไว้วางใจ ให้จัดทำบัญชีและภาษีให้กับกิจการของท่าน เรื่องบัญชีขอเราเป็นคนดูแล

หากท่านสนใจให้เราทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบการเงินให้กิจการของท่าน
สนใจติดต่อ LINE ID : pheechee1558
   
เราพร้อมเดินเคียงข้างธุรกิจของท่าน ขอให้เชื่อมั่นและให้โอกาสเรานะคะ