จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ค่าบริการเริ่มต้นที่ 500 บาท บริการทั่วไทย

จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชีราคาถูก บริการทั่วไทย
 หากท่านต้องการให้เราดูแลจัดทำบัญชีต่อ

ฟรี ! ทำบัญชี 1 เดือน
ฟรี ! ตรายาง
ฟรี ! แบบคำร้องยื่นแบบผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ฟรี ! ขอยื่นจด vat กับกรมสรรพากรออนไลน์
ฟรี ! แบบฟอร์มที่กิจการต้องจัดทำ(เอกสารต่างๆ)
ฟรี ! ยื่นภาษีรายเดือน ภงด.3,53
ฟรี ! ยื่นภาษีรายปี ภงด.50,51
ฟรี ! ส่งผลการดำเนินงานให้ทุกเดือน ในสิ้นเดือนถัดไป 
ฟรี ! บริการปิดงบการเงินสิ้นปี ยื่นงบกรมพัฒนาฯ 
ฟรี ! ให้คำปรึกษาแนะนำ

**ค่าสอบบัญชีเริ่มต้นที่ 6,000 บาท**
มีบริการจัดทำสต็อคสินค้า หากต้องการให้ทำเพิ่มเติม
(มีค่าบริการ)
หากท่านสนใจให้เราดูแลเรื่องงานจดทะเบียน
สนใจติดต่อ LINE ID : pheechee1558


บริการรับทำบัญชีราคาถูก บริการรายเดือน ทำบัญชีรายปี บริษัท     ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้า  ด้วยราคายุติธรรม

สำหรับลูกค้าใหม่ที่ทำบัญชีกับเรา จะไดัรับบริการทำบัญชีฟรี 1 เดือน 
รับทำบัญชีรายเดือน รายปี ค่าบริการเริ่มต้น 900 บาท

อัตราค่าบริการรายเดือน

1.เอกสารไม่เกิน 30 รายการต่อเดือน ค่าบริการ 900 บาท
2.เอกสารเกิน 30 แต่ไม่เกิน 100 รายการต่อเดือน ค่าบริการ 1,900 บาท
3.เอกสารเกิน 100 แต่ไม่เกิน 200 รายการต่อเดือน ค่าบริการ 3,000 บาท
4.เอกสารเกิน 200 แต่ไม่เกิน 400 รายการต่อเดือน ค่าบริการ 5,000 บาท
5.เอกสารที่มากกว่านี้หรือมีความซับซ้อนมากขึ้น ตามตกลง
6.อัตราค่าบริการรายปี ค่าบริการเริ่มต้นที่ 3,000 บาท หรือตามตกลง
                                   
                         
   * เอกสารต่อเดือนประกอบไปด้วย บิลซื้อ บิลขาย บิลค่าใช้จ่าย รับชำระหนี้ จ่ายชำระหนี้และสเตทเม้นท์ ค่าบริการในส่วนนี้ไม่รวมทำสต็อคสินค้า (ถ้าต้องการทำสต็อคสินค้าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เริ่มต้นที่ 1,000 บาท)

        *ค่าบริการดังกล่าวเป็นเพียงค่าบริการเบื้องต้น ทั้งนี้อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสาร และความซับซ้อนของกิจการ ตามตกลงกันค่ะ 
 

 ขอบเขตของบริการ

 1.ตรวจสอบและบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สรุปรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย เพื่อยื่นภาษี รายเดือน
 2.จัดทำรายละเอียดประกอบงบสิ้นปี จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน รายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้คงค้างสิ้นปี 
 3.ยื่นภาษีรายเดือน  ภงด.3,53 ภพ.30 ออนไลน์
 4.ยื่นภาษีรายปีนิติบุคคล ภงด.50,ภงด.51ออนไลน์
 5.จัดทำรายงานผลประกอบการส่งให้ลูกค้าทุกเดือน
 6.จัดทำรายละเอียดสินค้าคงเหลือสิ้นปี(กรณีจัดทำสต็อคสินค้าด้วย)
 7.ปิดงบการเงินสิ้นปี และนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 8.ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี
 


ทำไมต้องทำบัญชีกับเรา

1.ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน และปัญหาเรื่องพนักงานเข้าๆ ออกๆ จนทำให้งานบัญชีไม่ต่อเนื่อง มีปัญหาและขาดผู้ชำนาญงาน แต่ถ้าจ้างสำนักงานบัญชีเรา จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า และได้งานบัญชีคุณภาพ  ราคายุติธรรม งานต่อเนื่องไม่สะดุด
 
2.จัดทำบัญชีโดยผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีมากกว่า 10 ปี และเราใส่ใจงานบัญชีของท่าน เสมือนเป็นบริษัทของเราเอง

3.รู้ผลประกอบการทุกเดือน เนื่องจากทางสำนักงานจะส่งงบกำไรขาดทุนให้กิจการทุกเดือน
เพื่อใช้วางแผนและประกอบการพิจารณาในด้านต่างๆได้ทันท่วงที

4.เหมือนมีที่ปรึกษาส่วนตัว เนื่องจากเราจะให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีกับกิจการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่ต้องจ้างผู้จัดการบัญชีหรือที่ปรึกษาซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง

5.สะดวกและทันเวลา ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มเนื่องจากยื่นภาษีล่าช้า หรือไม่ถูกต้อง
 
6.ปิดงบการเงินสิ้นปีและนำส่งงบการเงินกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร โดยไม่มีค่าใช้จายเพิ่มเติม มีเพียงค่าสอบบัญชีสิ้นปี ช่วยกิจการท่านประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก เมื่อทำบัญชีกับเรา


   หวังว่าเราจะมีโอกาสและได้รับความไว้วางใจ ให้จัดทำบัญชีและภาษีให้กับกิจการของท่าน 
   
เราพร้อมเป็นคู่คิดเคียงข้างธุรกิจของท่าน ขอให้เชื่อมั่นและให้โอกาสเรานะคะ


***เกร็ดความรู้เพิ่มเติม - ข้อแตกต่างระหว่างบริษัท และหจก.*** 


***ข้อแตกต่างระหว่างการจดจัดตั้งแบบกระดาษและแบบออนไลน์***
                         
1.ค่าธรรมเนียมจดออนไลน์ปี 63 ถูกกว่าจดแบบกระดาษ 30%
2.การจดทะเบียนแบบกระดาษต้องเซ็นต์เอกสารทุกหน้า
3.การจดทะเบียนออนไลน์ไม่ต้องเซ็นต์เอกสาร แต่ใช้การลงนามอิเล็คทรอนิค
4.การจดทะเบียนออนไลน์ ต้องมีการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานระบบ มี 3 แบบ เลือกได้ค่ะ
    1.ยืนยันตัวตนออนไลน์ (ถ่ายรูปบัตรปปช ถ่ายรูปตัวจริง บันทึกวีดีโอ ในระบบกรมพัฒนาฯ)
    2.หุ้นส่วนหรือกรรมการทุกคนยืนยันตัวตนด้วยตนเองที่กรมพัฒนาฯ
    3.มอบอำนาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นยืนยันตัวตนให้ที่กรมพัฒนาฯ
5.การจดทะเบียนออนไลน์ เมื่อมีการจดเปลี่ยนแปลงแก้ไข สามารถทำออนไลน์ได้ ไม่ต้องเดินทางไปที่กรมพัฒนาฯ แต่ถ้าจดกระดาษต้องเดินทางไปยื่นที่กรมพัฒนาฯ ในพื้นที่ที่กิจการตั้งอยู่
6.ความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ประกอบการเอง ว่าต้องการให้มีการเซ็นต์ชื่อด้วยตนเองทุกครั้ง หรือต้องการใช้การลงนามแบบอิเล็คทรอนิคส์(กรณีจดออนไลน์)
                              
                           
             

หน้าที่ที่กิจการต้องจัดทำเมื่อจัดตั้งบริษัทเสร็จแล้ว
ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อจดทะเบียนจัดตั้ง บจก. หจก.หากผู้ประกอบการสนใจในบริการรับทำบัญชี ขออนุญาตเสนอบริการและขอบเขตงานดังนี้ค่ะ